تست های لوله های پلی اتیلن

در حال حاضر امتیازی برای این پست ثبت نشده است
12 مهر ، 1400
شیرین واحدی
0 کامنت

مهم ترین تست‌هایی که بر روی لوله پلی اتیلن انجام می‌شود

 • درصد وزنی دوده یا کربن در پلی اتیلن
 • تعیین دانسیته
 • تست خمش، فشار و ضریب آلاستیسیته
 • تست های آستانه تحمل لوله در برابر فشار داخلی
 • آزمون های خواص ظاهری لوله (ابعاد – قطر – رنگ)
 • سختی حلقوی لوله
 • میزان اکسایش لوله‌ها (پایداری حرارتی)
 • میزان گرانروی پلی اتیلن
 • تست هیدرواستاتیک

لوله های پلی اتیلن باید در تمام این آزمون ها نتایج مطلوب را به ثبت برسانند؛ کمترین نقص در نتیجه نهایی آزمون کنترل کیفیت لوله پلی اتیلن نشان دهنده عدم مرغوب بودن لوله و نقص در خط تولید محسوب می شود.به طور مثال، اگر دوده یا کربن به طور یکنواخت در کل لوله توزیع نشده باشد، قسمت های مختلف لوله استحکام متفاوتی خواهد داشت و بنابراین برخی از بخش های دیواره لوله بسیار شکننده تر از سایر قسمت ها خواهد بود. تست پایداری حرارتی مشخص می کند لوله های پلی اتین تا چه میزان توانایی تحمل دماهای بالا را دارند؛ این خصوصیت برای لوله هایی که قرار است در شرایط کاری بسیار گرم نصب شوند، اهمیت زیادی دارد.

تجهیزات اندازه‌گیری این آزمایشگاه شامل اقلام زیر می باشد:

 • دستگاه پیرولیز برای تعیین درصد وزنی دوده در آمیزه یا لوله
 • دستگاه پلاستومتر (MFI) برای تعیین شاخص جریان مذاب پلیمر
 • دستگاه آون برای تعیین برگشت حرارتی
 • ترازو با دقت 0001/0 گرم برای تعیین چگالی
 • دستگاه DSC برای تعیین پایداری حرارتی
 • میکروسکوپ جهت بررسی چگونگی پراکنش دوده
 • کولیس و نوار محیطی جهت اندازه‌گیری ابعاد لوله
 • دستگاه کشش جهت آزمون مقاومت کششی لوله
 • Electrical furnace for pyrolysis
 • Differential Scanning Calorimeter (DSC)
 • Plastometer (MFR indexer)
 • Digital balance up to 300gr
 • Electrical oven
 • Tensile
 • Microscope
 • Digital caliper
 • Circumeter (Pi-meter)
 • Ultrasound thickness
 • measuring device
 • Digital balance up to 30kg
 • Air thermometer and hygnometer (digital)
 • Meter
 • Chronometer
 • Generator and controller of internal hydrostatic pressure

ابزارآلات جانبی آزمایشگاه کنترل کیفیت

این تجهیزات برای آزمون و بررسی کیفیت لوله های پلی اتیلنی مورد نیاز بوده و با این وسایل می‌توان کیفیت مواد اولیه و لوله های پلی اتیلنی را مورد ارزیابی قرار داد.   

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

ثبت امتیاز کاربران برای این پست :

0 کامنت
6LeCLjMeAAAAAM9P-X15k1vFRH52pkU47wnKxmzw